top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid voor de website van Ristorante Pizzeria Waldparkstüble verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen onze website en de bijbehorende bedrijfsvoering.

1. verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is

Ristorante Pizzeria Waldparkstüble

Waldpark 1, 73345 Hohenstadt

+49 7335 18 40 70

2. verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

a. Toegangsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

 

b. Contact opnemen

Als u via onze website contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail), worden uw gegevens opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.

3. bekendmaking van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder genoemde. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:

  • U uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven,

  • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

  • dit noodzakelijk is voor de behartiging van legitieme belangen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger, beschermenswaardig belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens.

4. uw rechten als betrokkene

U hebt het recht

  • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 GDPR,

  • in overeenstemming met Art. 16 GDPR, om onmiddellijk de correctie aan te vragen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen

  • om het wissen aan te vragen van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 17 GDPR

  • te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 18 GDPR

  • in overeenstemming met Art. 20 GDPR, om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

  • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 GDPR.

5. wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Bezoek deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

bottom of page