top of page

Algemene voorwaarden (AV)

1. Toepassingsgebied


1.1 Gebied van toepassing
Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen Ristorante Pizzeria Waldparkstüble (hierna "restaurant" of "wij") en onze klanten (hierna "klant" of "u"). De AV regelen de rechten en plichten van de contractanten in verband met het gebruik van de diensten en de aankoop van producten van het restaurant.
De AV zijn van toepassing op alle bestellingen van spijzen en dranken, reserveringen en alle andere diensten die door het restaurant worden aangeboden. Wijzigingen of afwijkingen van deze AV vereisen een schriftelijke bevestiging van het restaurant.

1.2 Contractuele partner
De contractuele partners in de zin van deze AV zijn het restaurant en de klant. Door gebruik te maken van de diensten van het restaurant of producten te kopen, gaat de klant akkoord met de geldigheid van deze AV. De AV gelden voor de volledige duur van de zakenrelatie, vanaf het eerste contact tussen de klant en het restaurant.
Het restaurant behoudt zich het recht voor om de AV eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen kunnen door de klant worden ingezien via de publicatie op de website (www.waldparkstueble.de/nl) en op het mededelingenbord in het restaurant en treden in werking tenzij de klant binnen een redelijke termijn schriftelijk bezwaar maakt. In geval van bezwaar is het restaurant bevoegd de zakelijke relatie te beëindigen.

2. Reserveringen


2.1 Reserveringsproces
Om een tafel te reserveren, vragen we onze klanten om telefonisch of persoonlijk contact op te nemen met ons restaurant. Online reserveren kan via onze officiële website (https://www.waldparkstueble.de/nl/reservierung). De reservering is pas bindend na bevestiging door het restaurant. We behouden ons het recht voor om reserveringen te weigeren of te wijzigen, vooral als ze in strijd zijn met andere bestaande reserveringen of operationele problemen.

2.2 Annuleringsvoorwaarden
De klant heeft het recht om reserveringen tot 24 uur voor de afgesproken datum kosteloos te annuleren. Voor latere annuleringen behoudt het restaurant zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen van minimaal € 15,00 per persoon (kan variëren in verband met speciale evenementen zoals oudejaarsavond, bruiloft, verjaardag, kerstfeest, etc.) van de overeengekomen menuprijs of de minimumomzet. Voor annulering is een schriftelijke bevestiging van het restaurant vereist.

2.3 Reserveringskosten
Voor bepaalde reserveringen, in het bijzonder voor grotere groepen of speciale gelegenheden, kan het restaurant reserveringskosten in rekening brengen. Dergelijke kosten worden vooraf aan de klant meegedeeld en moeten voor de gereserveerde datum worden betaald. Reserveringskosten worden terugbetaald in geval van tijdige annulering in overeenstemming met artikel 2.2.

3. Menu en prijzen


3.1 Menu-aanbod
Het menu van het restaurant biedt een gevarieerde selectie Italiaanse gerechten en dranken. Het restaurant behoudt zich het recht voor om het menu naar eigen goeddunken aan te passen aan seizoensgebonden beschikbaarheid, kwaliteitsnormen of andere operationele vereisten.

3.2 Prijzen
De prijzen voor eten en drinken staan duidelijk vermeld op de menukaart en in mindere mate op onze officiële website (https://www.waldparkstueble.de/nl/menue). Alle prijzen zijn in euro's en inclusief btw. Het restaurant behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voor reserveringen die al gemaakt zijn, gelden de prijzen die op het moment van de reservering gelden.

3.3 Wijzigingen in het menu of de prijzen
Het restaurant kan het menu of de prijzen naar eigen goeddunken wijzigen. De klant wordt van dergelijke wijzigingen op de hoogte gesteld voordat de bestelling definitief wordt gemaakt. In het geval van reeds gedane bestellingen of reserveringen behouden beide partijen zich het recht voor om in onderling overleg alternatieve afspraken te maken of de bestelling te annuleren.

4. Betalingsvoorwaarden


4.1 Geaccepteerde betalingsmethoden
Het restaurant accepteert de volgende betaalmethoden: Cash, MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, China UnionPay, JCB, girocard, Diners Club, V-Pay en NFC. Betaling vindt plaats in de desbetreffende geldige valuta, de kaartlezer werkt met een dynamische valutaconversie en is btw-vrij (shop tax free). Het restaurant behoudt zich het recht voor om bepaalde betalingsmethoden te weigeren en kan naar eigen goeddunken alternatieve betalingsmethoden aanbieden.

4.2 Betalingsvoorwaarden
Betaling voor producten is verschuldigd onmiddellijk na ontvangst van de factuur of bij het verlaten van het restaurant, tenzij anders overeengekomen. Voor reserveringen voor speciale gelegenheden of evenementen kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, die vooraf aan de klant worden meegedeeld.

4.3 Tip
Fooien zijn niet inbegrepen in het factuurbedrag en zijn ter beoordeling van de klant. Fooien worden rechtstreeks aan het bedienend personeel gegeven en ondersteunen de kwaliteit van de geleverde service. Het restaurant respecteert de privacy van de klant met betrekking tot het bedrag van de fooi en staat toe dat deze contant of per kaart wordt betaald.
Als de klant wil dat de fooi op de rekening wordt vermeld, neem dan contact op met het restaurant voor een gecorrigeerde rekening met een vermelding van de fooi.

5. Allergenen en additieven


5.1 Allergenen
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Allergenen staan direct achter de betreffende producten op onze menukaart vermeld. Als klant kun je eventuele allergieën doorgeven aan ons bedienend personeel, zodat we je kunnen helpen bij het kiezen van geschikte gerechten. Indien allergenen niet vermeld staan, vraag dan naar onze aparte allergenen informatiekaart.

5.2 Additieven
Sommige van onze gerechten kunnen additieven bevatten. In onze menukaart staan de additieven direct achter de betreffende producten vermeld. Wij staan tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden en u te helpen gerechten te kiezen die aan uw eisen voldoen. Als additieven niet in de lijst staan, vraag dan naar onze aparte lijst met additieven.

6. Openingstijden en bedieningstijden


6.1 Normale openingstijden

Het restaurant heeft de volgende reguliere openingstijden:

Maandag: gesloten
Dinsdag tot zondag: 11:30 tot 14:00 uur en 17:00 tot 22:30 uur

Deze openingstijden gelden voor de normale openingstijden van het restaurant. Het restaurant behoudt zich het recht voor om de normale openingstijden naar eigen inzicht te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen tijdig worden aangekondigd op de website en in het restaurant.

6.2 Veranderingen door feestdagen of speciale evenementen
Het restaurant behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen op feestdagen of tijdens speciale evenementen. Dergelijke wijzigingen worden vooraf aangekondigd en duidelijk bekendgemaakt op de website (https://www.waldparkstueble.de/nl/angebote) en in het restaurant. Voor reserveringen of evenementen die beïnvloed worden door dergelijke wijzigingen, zal het restaurant alternatieve afspraken maken met de klant.

7. Hygiëne en gedragsregels


7.1 Hygiënepraktijken
Het restaurant hecht veel belang aan de hoogste normen op het gebied van hygiëne. Klanten moeten zich houden aan de basisregels voor hygiëne, met name op het gebied van handhygiëne en gepast gedrag in de sanitaire voorzieningen. Het restaurant behoudt zich het recht voor om gasten de toegang tot het restaurant te weigeren of hen te vragen het restaurant te verlaten als ze de basishygiëneregels overtreden.

7.2 Kledingvoorschriften

Klanten worden verzocht zich aan een gepaste dresscode te houden. Het dragen van casual sportkleding, zwemkleding, ongepaste bovenkleding of helemaal geen (boven)kleding kan verboden zijn in het restaurant. Het personeel behoudt zich het recht voor om gasten die de dresscode overtreden er beleefd op te wijzen of de toegang te weigeren.

7.3 Gedrag in het restaurant
Klanten worden verzocht zich respectvol te gedragen ten opzichte van het personeel en andere gasten. Storend gedrag, intimidatie of onfatsoenlijk gedrag wordt niet getolereerd. Het restaurant behoudt zich het recht voor om gasten die de gedragsregels overtreden het restaurant uit te zetten zonder recht op restitutie.

8. Aansprakelijkheid en garantie


8.1 Beperking van aansprakelijkheid
Het restaurant is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van het restaurant of zijn personeel. Elke aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten. Het restaurant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen van klanten in het restaurant of bij het gebruik van bezorgdiensten.

8.2 Garantie voor eten en drinken
Het restaurant garandeert de kwaliteit en versheid van het eten en drinken. Als producten defect zijn, dient u het restaurant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat een passende oplossing kan worden gevonden. Garantieclaims moeten binnen een redelijke termijn na ontvangst van de producten worden ingediend.

9. Gegevensbescherming
​Raadpleeg ons privacybeleid op onze website (https://www.waldparkstueble.de/nl/datenschutz).

10. Speciale aanbiedingen en kortingen


10.1 Voorwaarden voor speciale aanbiedingen
Het restaurant kan van tijd tot tijd speciale aanbiedingen en promoties doen. Dergelijke aanbiedingen zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden die zorgvuldig door de klant moeten worden gecontroleerd alvorens er gebruik van te maken. Het restaurant behoudt zich het recht voor om speciale aanbiedingen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of in te trekken. Aanbiedingen kunnen niet worden gecumuleerd of gecombineerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

10.2 Kortingen
Het restaurant kan kortingen invoeren voor vaste klanten. Klanten kunnen zich niet inschrijven voor dergelijke programma's; het restaurant behoudt zich het recht voor om het programma zelf te kiezen. Kortingen zijn alleen geldig als aan de gespecificeerde voorwaarden wordt voldaan en kunnen niet worden toegepast op reeds afgeprijsde artikelen of diensten. Het restaurant behoudt zich het recht voor om kortingen naar eigen goeddunken te wijzigen of stop te zetten.

11. Slotbepalingen


11.1 Scheidbaarheid
Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die het economische doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling het dichtst benadert.

11.2 Toepasselijk recht
Deze AV en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen het restaurant en de klant zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

11.3 Plaats van jurisdictie
De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze AV is Hohenstadt, op voorwaarde dat de klant een geregistreerde handelaar, een rechtspersoon van het publieke recht of een speciaal fonds van het publieke recht is of geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft.

Status: januari 2024

bottom of page